PRİMİDONE


Testin Adı : PRİMİDONE
Sinonim : Mysoline
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 14.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Terapötik konsantrasyon : 5-12 µg/mL Toksik konsantrasyon : >15 µg/mL
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : İlaç düzeyinin takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :