PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS


Testin Adı : PRİDİNOLİN KOLLAJEN CROSSLİNKS
Sinonim : Pyrilinks; Pyrilinks-D
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Cuma günü saat 14.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : 6N HCl üzerine toplanmalıdır. Asetik asit ve borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılırlar. Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir. Pridinolin kartilaj ve kemiklerde bulunurken, deoksipridinolin kemi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :