PRENATAL TANI


Testin Adı : PRENATAL TANI
Sinonim : Doğum öncesi tanı
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 7-10 gün sonra
Numune Türü : Doku, fetüs materyali (kordon kanı, korion villus (CVS) veya amniyotik sıvı(AFS)), kültür materyali
Numune Kabı : Örnekler, materyali alan uzman tarafından belirlenen en uygun kaba konulur
Numune Alım ve Taşıma : Aile bireyleri: Maternal kontaminasyon çalışması için fetüse ait materyal ile birlikte anne ve babanın EDTA’lı tam kan örneklerinin de gönderilmesi gerekmektedir.
Hastanın Hazırlanması : 24. gebelik haftasından önce yapılabilir
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : Ailede görülen ve kalıtsal hastalığa neden olan mutasyonlar veya aile içindeki ''hastalık geçiş paterni'' daha önce belirlenmiş ise fetüste DNA analizi yapılarak aynı hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağı belirlenebilir. Cinsiyet analizi: X’e bağlı kalıtım
Num. Kabul Etmeme Nedeni : İleri gebelik haftası, ailede daha önce DNA analizinin yapılmamış olması veya yapılan DNA analizinin prenatal tanı için yeterli bilgi vermemesi
Lab. Kodu :