PREALBUMİN


Testin Adı : PREALBUMİN
Sinonim : Transthyretin; PA
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 17-42 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle prematüre infantlar ve parenteral nutrisyon tedavisi alan hastaların takibinde değerlidir. Ayrıca negatif akut faz reaktanlarından biridir. Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :