PORFOBİLİNOJEN


Testin Adı : PORFOBİLİNOJEN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Asetik asit veya 6N HCl üzerine karanlık ortamda toplanmalı ve ışıktan korunarak gönderilmelidir. Numune 24 saatiçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Kromatografik, spektrofotometrik
Kullanımı : Akut intermittant porfiria ile diğer akut atakla seyreden porfiriaların ayırıcı tanısında kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :