PORFİRİNLER


Testin Adı : PORFİRİNLER
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Çarşamba günü saat 16.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı, ışıktan korunarak, dondurularak gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Porfiriaların tanısında ve tipinin belirlenmesinde kullanılır. Özellikle kutanöz fotosensitivite olan porfirialarda idrar porfirinleri değerlidir. HPLC yöntemi ile idrardaki tüm porfirin türevleri ve izomerleri kantitatif olarak tespit edilebilmektedir. A
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :