PNEUMOCOCCUS ANTİKORU


Testin Adı : PNEUMOCOCCUS ANTİKORU
Sinonim :
Çalışma Zamanı : 15 günde bir Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : S. Pneumonia ( Pneumococcus ) toplum kökenli pnömonilerin en sık nedeni olarak kabul edilmektedir. Ayrıcaorta kulak iltihabı ve yüksek morbidite ve mortaliteli menenjit nedeni de olabilir. Korunma için yapılan aşıya karşı cevabın kontrolünde pneumococcus
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :