PLAZMODİUM ARAŞTIRMASI


Testin Adı : PLAZMODİUM ARAŞTIRMASI
Sinonim : Sıtma, malarya araştırılması
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : Kalın ve ince yayma preparatları, EDTA’lı tam kan
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Giemsa ile boyama ve mikroskobi
Kullanımı : P. malaria, P. falciparum, P.vivax, P.ovale parazitlerinin neden olduğu sıtma enfeksiyonunda en önemli bulgu ateş nöbetleridir; üşüme titreme 1-2 saat süren ateş, 48 veya 72 saat arayla olur, ateşe miyalji, splenomegali, kansızlık eşlik edebilir. Kalın da
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :