PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1


Testin Adı : PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1
Sinonim : PAI-1
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 0,3-3.5 U/mL
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : PAI-1, doku plazminojen aktivatörü ve u-PA’nın dolayısıyla fibrinolizin başlıca inhibitörüdür. Plasminojen Aktivatör inhibitör 1 konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak fibrinolitik aktivite bozulur ve trombotik olaylara yatkınlık artar.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :