PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 POLİMORFİZMİ


Testin Adı : PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 POLİMORFİZMİ
Sinonim : PAI-1 polimorfizmi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 hafta sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : DNA dizi analizi
Kullanımı : Plasminogen activator inhibitor I geninin 675. pozisyonundaki G sayısı koagulasyon ve platelet agregasyonunda değişikliğe yol açar. 4G/4G genotipinde koagulasyon ve platelet agregasyonunda artma ve myokard infarktüsü için 2 kat artmış risk sözkonusudur.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :