PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ


Testin Adı : PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ
Sinonim : Plazma renin aktivitesi; PRA
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı plazma
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Az tuzlu di yet, ayakta durmak, diüretikler ve gebelik plazma renin düzeyini arttırırken, yüksek tuzlu diyet renin düzeyini düşürür
Biolojik Referans Aralığı : <1 yaş 2,4-37,0 ng/mL/saat 2-3 yaş 1,7-11,2 ng/mL/saat 4-5 yaş 1,0-6,5 ng/mL/saat 6-12 yaş 0,5-5,9 ng/mL/saat 13-15 yaş 0,5-5,0 ng/mL/saat >15 yaş 0,2-3,4 ng/mL/saat
Çalışma Yöntemi : RIA
Kullanımı : Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, oral kontraseptif kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, he patit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durum
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter ve numunenin soğuk ortamda gönderilmemesi
Lab. Kodu :