PLASMODİUM ANTİJENİ


Testin Adı : PLASMODİUM ANTİJENİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : EDTA’lı plazma
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Rapid ELİSA
Kullanımı : P. Malaria, P. falciparum, P.vivax, P.ovale parazitlerinin neden olduğu sıtma enfeksiyonunda en önemli bulgu ateş nöbetleridir; üşüme titreme 1-2 saat süren ateş, 48 veya 72 saat arayla olur, ateşe miyalji, splenomegali, kansızlık eşlik edebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :