PLASENTAL ALKALEN FOSFATAZ


Testin Adı : PLASENTAL ALKALEN FOSFATAZ
Sinonim : Plasental Alkalen Fosfataz; PLAP
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <%1
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, kinetik
Kullanımı : Alkalen fosfatazın, ısıya dayanıklı, plasental izoenzimidir. Gebeliğin 12. haftasından itibaren görülür. Ayrıca seminomların %50’si ve meme ve over kanserli hastaların %20’sinde de plasental alkalen fosfataz görülebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :