PİRÜVAT KİNAZ


Testin Adı : PİRÜVAT KİNAZ
Sinonim : PK
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 60-220 MU/milyar eritrosit
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Pirüvat kinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitik anemiye neden olur. Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz de pirüvat kinaz düzeyinde artışa neden olabilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :