PIHTILAŞMA ZAMANI


Testin Adı : PIHTILAŞMA ZAMANI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Düz kan
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Testin yapılabilmesi için hasta laboratuvara gelmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <15 dakika
Çalışma Yöntemi :
Kullanımı : Kanama bozukluklarına yol açan hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Laboratuvar dışında alınan numuneler kabul edilmez
Lab. Kodu :