PHILADELPHIA KROMOZOMU


Testin Adı : PHILADELPHIA KROMOZOMU
Sinonim : bcr/abl; t(9;22)
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Bir hafta sonra saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı veya heparinli tam kan, EDTA’lı veya heparinli kemik iliği
Numune Kabı : Mor (EDTA’lı) veya yeşil (heparinli) kapaklı tüp. Numuneler steril koşullarda ve 4ºC’de, en geç 24 saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : FISH, RT-PCR
Kullanımı : KML ve ALL tanısında ve takibinde kullanılır. Kantitatif ölçüm de yapılabildiği için rekürrens veya minimal rezidüel hastalığın takibinde değerlidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :