PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ


Testin Adı : PERİFERİK YAYMA İNCELEMESİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Hematoloji konsültasyonu gerekmiyorsa 2 saat, gerekiyorsa aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan veya periferik yayma preparatı
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Cell counter + mikroskobik
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :