PEMPHIGUS ANTİKORU


Testin Adı : PEMPHIGUS ANTİKORU
Sinonim : Anti skin basement membrane anticore; Pemphigus antikoru; Epidermal antikor
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : IFA
Kullanımı : Floresan paternine göre pemfigoid, pemfigus, herpes gestationis (pemfigoid) ve paraneoplastik pemfigus tanısında kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu :