PEDİATRİK MDS PANELİ


Testin Adı : PEDİATRİK MDS PANELİ
Sinonim : Çocuk myelodisplastik sendrom paneli
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Çocukluk çağı MDS’de kromozomal değişikliklerin değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :