PEDİATRİK ALL PANELİ


Testin Adı : PEDİATRİK ALL PANELİ
Sinonim : Çocuk akut lenfositer lösemi paneli
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 hafta sonra
Numune Türü : Heparinli ve EDTA’lı tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp, Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : RT-PCR, FISH
Kullanımı : Çocukluk çağı ALL’de sık görülen ve prognostik değeri olan kromozomal değişikliklere translokasyon (12;21) (p13;q22), translokasyon (9;22) (q34;q11.2), 11q23delesyonu, trizomi4, trizomi10, translokasyon (4;11) (q21;q23), translokasyon (11;14) (q13;q32), t
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :