PARVOVİRÜS PCR


Testin Adı : PARVOVİRÜS PCR
Sinonim : PARVOVİRUS B19 PCR, PARVOVİRUS DNA
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA'lı plazma, Serum, BOS, amnion mayi, kemik iliği, eklem mayii
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (Serum), Mor kapaklı tüp (EDTA'lı plazma), Düz tüp (BOS)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : İmmün cevabı baskılanmış veya gecikmiş olan hastalarda (HIV, aplastik kriz, fetal hidrops, persistan poliartropati vb.) parvovirüs tanısında serolojik testler kullanılamayabilir. Bu durumda tanı koymak için PCR kullanılabilir. PCR inhibitörleri veya hasta
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :