PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI


Testin Adı : PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI
Sinonim : aPTT; Parsiyel tromboplastin zamanı; PTT
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 saat
Numune Türü : Sitratlı plazma
Numune Kabı : Mavi kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Hasta heparin kullanıyorsa bir sonraki dozdan 1 saat önce numune alınmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : 25-36 saniye
Çalışma Yöntemi : Koagülometrik
Kullanımı : İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, heparin tedavisinin monitörize edilmesi, hemofili A ve B taraması, faktör II, V, VIII, IX, X, XI ve XII’nin konjenital eksikliklerinin taranması, DIC, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, dolaşan anti
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler, uygun olma yankan / antiko agülan oranları
Lab. Kodu :