PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ


Testin Adı : PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ
Sinonim : PNH
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 14.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Flow cytometry
Kullanımı : PNH damar içinde eritrositlerin hemolizi, hemoglobinin idrarla atılması ve damar içi pıhtı oluşumu ile karakterize bir hemopoetik kök hücre hastalığıdır. Flow sitometrede CD55 ve CD59 yokluğunun gösterilmesi, HAM testi ve idrarda hemosiderin paroksismal n
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Pıhtılı, bekletilmiş ve dondurulmuş numuneler
Lab. Kodu :