PARATİROİD HORMON (İNTAKT)


Testin Adı : PARATİROİD HORMON (İNTAKT)
Sinonim : PTH; Parathyrin; Parat hormon
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : EDTA’lı plazma (tercih edilir), serum
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp (EDTA’lı plazma), kırmızı kapaklı tüp (serum)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 10-65 pg/mL
Çalışma Yöntemi : ECLIA, CMIA
Kullanımı : Sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter ve numunenin 1 saatten fazla oda sıcaklığında beklemesi
Lab. Kodu :