PANKREATİK AMİLAZ


Testin Adı : PANKREATİK AMİLAZ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum, idrar
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum). İdrar örneği soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 11-54 U/L
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Amilaz aktivitesinin en yüksek olduğu dokular pankreas ve parotis bezidir. Ayrıca overler, ince ve kalın bağırsaklar ve iskelet kasında da az da olsa amilaz bulunur. Pankreatik amilaz ölçümü ile sa
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :