OVER ANTİKORU


Testin Adı : OVER ANTİKORU
Sinonim : Anti Overian Antikor
Çalışma Zamanı : 15 günde bir salı
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : IFA
Kullanımı : Over antijenlerine karşı otoantikorlar, izole primer over yetersizliği ve otoimmün poliendokrinopati ile olan ilişkinin saptanmasında kullanılır. İdiyopatik primer over yetersizliğinde tiroid, adrenal korteks ve paratiroid bezi antijenlerine karşı da anti
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :