OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ


Testin Adı : OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : İmmünoblot
Kullanımı : Primer bilier siroz; karaciğerin küçük ve orta boy ductal kanlarda infl amasyonla seyreden, sirozla sonuçlanabilecek kronik infl amatuvar bir hastalığıdır. Anti -mitokondriyal antikorlar (AMA) özellikle AMA M2, primer bilier siroz tanısında oldukça spesif
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :