OSTEOKALSİN


Testin Adı : OSTEOKALSİN
Sinonim : Kemik gla proteini; BGP
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Sabah açlığı tercih edilir
Biolojik Referans Aralığı : Erkek 16-50 yaş 11-43 ng/mL >50 yaş 15-46 ng/mL Kadın 16-30 yaş 24-70 ng/mL 30-50 yaş 14-42 ng/mL >50 yaş 14-46 ng/mL
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Serum osteokalsin düzeyi kemik yapımı ile ilişkilidir. Bu nedenle osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Paget hastalığı, renal osteodistrof
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :