OSMOTİK FRAJİLİTE


Testin Adı : OSMOTİK FRAJİLİTE
Sinonim : Eritrosit frajilitesi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : numune gönderilirken Hasta Numunesi ile birlikte Sağlıklı kontrol numunesi gönderilmesi gerekmektedir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Hasta sonuçları ile beraber çalışılan kontrol örneği kıyaslanarak verilir
Çalışma Yöntemi : Kalitatif
Kullanımı : Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan su alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör. prostatik kalp kapakçığı)
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :