OSMOLALİTE


Testin Adı : OSMOLALİTE
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Salı, cuma
Sonuç verme Süresi :
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <60 yaş 275-295 mOsm/kg >60 yaş 280-300 mOsm/kg
Çalışma Yöntemi : Osmometrik
Kullanımı : Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspitus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi art
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :