OSMOLALİTE (İDRAR)


Testin Adı : OSMOLALİTE (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Salı, cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 300-1090 mOsm/kg
Çalışma Yöntemi : Osmometrik
Kullanımı : Böbrek fonksiyonları ile elektrolit ve su dengesinin takibinde kullanılır. Diabetes inspitus ve primer polidipside idrar osmolalitesi düşer.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :