OKSALAT


Testin Adı : OKSALAT
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Spot idrar, 24 Saatlik idrar (2175) (6 N HCL üzerine toplanması önerilir. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.
Numune Kabı : 6N HCl üzerine toplanmalıdır. Asetik asit veya borik asit üzerine toplanan idrarlar ve toplanma süresince soğuk ortamda saklanan örnekler de kabul edilir (
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Son 48 saat içinde C vitamini kullanılmamış olmalıdır
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperoksalüri, diabetes mellitus, siroz, pridoksin eksikliği, sarkoidoz, pankreas yetmezliği, celiac sprue, ileal rezeksiyon, jejunoileal şant,safra yolları hastalıkları ve ince bağırsak hastalıklarınd
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :