NSE


Testin Adı : NSE
Sinonim : NSE
Çalışma Zamanı : Salı, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra hemoliz edilmeden serum hemen ayrılmalıdır
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <16,5 µg/L
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : APUD hücreli nöroendokrin tümörlere (ör. Nöroblastoma, retinoblastoma, tiroid medüller ca, pankreas is let hücreli ca, carsinoid tümör, feokromasitoma ve küçük hücreliakciğer ca) spesifik bir markerdir. Bu tümörlerin tanı ve takibinde NSE kullanılır. Özel
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :