NRAS MUTASYONLARI


Testin Adı : NRAS MUTASYONLARI
Sinonim : kodon 12 mutasyonu, kodon 13 mutasyonu, kodon 61 mutasyonu, kodon 64 mutasyonu
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 21 gün sonra
Numune Türü : Tümör Dokusu
Numune Kabı : Steril tüp içinde taze doku ya da parafin blok
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Dizi Analizi
Kullanımı : Hücre çoğalması ve farklılaşmasında önemli olan hücre içi sinyal yolaklarını kontrol eden RAS ailesinin üyesidir. RAS ailesi üyeleri tüm kanser türlerinde en fazla mutasyonu saptanan genlerdir. Kolorektal kanserlerin %50’sinde NRAS, KRAS veya HRAS mutasyo
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :