NOREPİNEFRİN


Testin Adı : NOREPİNEFRİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 14.00
Numune Türü : Heparinli plazma
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması : Numune alınması için hastanın aç olması gerekir. Kan alma stresi ve ayakta durma ile plazma katekolamin düzeyi artar. Bu nedenle ideal olanı venöz bir katater ile sabah 30 dakika istirahati takiben supin pozisyonda kan alınmasıdır. Ayrıca trisiklik antide
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir. Referans aralıkları bir süre oturur pozisyonda dinlenen kişiler için geçerlidir. Ayakta duranlarda norepinefrin düzeyinin 700 pg/mL, epinefrin düzeyinin ise 900 pg/mL’ye kadar çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dopamin dü
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Hiper tansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif ve nöz örnekleme ile tümör lokalizasyonunda da değerlidir. Ortostatik hipotansiyonlu hastaların tanısında ise plazma
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :