NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ


Testin Adı : NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ
Sinonim : Tartarat rezistant asit fosfataz
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Erkek <3,9 U/mL Kadın <2,9 U/mL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Prostat dışındaki dokulardan kaynaklanan (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemikiliği) asit fosfataz düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal bir yetişkin erkekteki total asit fosfataz düzeyinin yaklaşık yarısı prostat dışındaki
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :