NİKEL


Testin Adı : NİKEL
Sinonim : Ni
Çalışma Zamanı : Salı
Sonuç verme Süresi : Cumartesi saat 12.00
Numune Türü : Tam kan, Serum, İdrar
Numune Kabı : Lacivert Kapaklı tüp, kırmızı kapaklı tüp, idrar kabı
Numune Alım ve Taşıma : Numuneler soğuk ortamda gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması : Tüm metal analizleri için, bu analizlere özel “Lacivert Kapaklı” tüplerin kullanılması önerilir. Bu tüplerin temin edilememesi durumunda serum örnekleri için kırmızı kapaklı tüplerle alınan örnekler ve EDTA’lı kan örnekleri için mor kapaklı tüplere alınan
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : ICP-MS
Kullanımı : Kronik nikel maruziyetinin değerlendirilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :