NEONATAL TSH


Testin Adı : NEONATAL TSH
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : 3 gün sonra saat 18:00
Numune Türü : Özel kağıda emdirilmiş kan
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : İdeal olanı numunenin doğumdan 3 gün sonra alınmasıdır. Yenidoğanlarda doğum sonrası 15. güne kadar neonatal TSH bakılabilir. Bu süreden sonra TSH’ın serumda bakılması önerilir.
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Florimetrik
Kullanımı : Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır. Ayrıca 15-18 mIU/mL aralığındaki sonuçların da klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi ve takibi önerilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Heparinli veya EDTA’lı kapiller tüplerden özel kağıda emdirilmiş numuneler, kanın uygun şekilde kağıda emdirilmemesi
Lab. Kodu :