NAZOFARENKS KÜLTÜRÜ


Testin Adı : NAZOFARENKS KÜLTÜRÜ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Nazofarenks sürüntüsü
Numune Kabı : Steril tüp veya transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Hastalık etkeni bakterinin izolasyonu
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :