NAZAL SMEAR


Testin Adı : NAZAL SMEAR
Sinonim : Eozinofil smear
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Nazal materyal
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Wright boyası ile mikroskobik inceleme
Kullanımı : Allerjik ve astmatik hastalıklar ve parazitik infestasyonların değerlendirilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :