NA-NİTROPRUSSİAT TESTİ


Testin Adı : NA-NİTROPRUSSİAT TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 16.00
Numune Türü : Spot idrar (sabah ilk idrar tercih edilir)
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Kolorimetrik
Kullanımı : Sistinüri tanısında kullanılır. Bir tarama testi olduğundan pozitif sonuçlar doğrulanmalıdır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :