N-ASETİL-GLUKOZAMİNİDAZ


Testin Adı : N-ASETİL-GLUKOZAMİNİDAZ
Sinonim : NAG; Total hegsozaminidaz; ß-N-asetil-hegsozaminidaz
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik
Kullanımı : Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek trans- plantasyonların
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :