MYOGLOBİN (İDRAR)


Testin Adı : MYOGLOBİN (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <200 ng/mL
Çalışma Yöntemi : Türbidimetrik
Kullanımı : İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (Haff hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve aku
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :