MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ


Testin Adı : MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ
Sinonim : Tüberküloz kültürü; Bactec mikobakteri kültürü
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi : ARB sonucu ertesi gün saat 15:00; kültür sonucu üreme yoksa 3. haftada ara rapor ve 6. haftada son rapor; üreme olursa sonuç üreme olduğu zaman
Numune Türü : Balgam, bronkoalveoler lavaj mayi, mide suyu, idrar. BOS, plevra, perikart, ascite ve eklem sıvısı gibi vücut sıvıları, doku örnekleri, kan, kemik iliği, apse ve gaita
Numune Kabı : Streril, vidalı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma : Balgam; Gargara vb. temizlik işlemlerine ihtiyaç yoktur. Sabah balgamı tercih edilir fakat şart değildir. Açlık mide suyu; Hasta herhangi bir şey yemeden ve yataktan kalkmadan önce ve eğer mümkünse bir gece hastanede yatırıldıktan sonra sabah erken saatl
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : BACTEC ve Löwenstein Jensen birlikte çalışılmaktadır.
Kullanımı : M ikobakterinin hızlı kültür ile izolasyonunda kullanılır. Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :