MR PANELİ


Testin Adı : MR PANELİ
Sinonim : Mental Retardasyon paneli
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp, mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FRAX PCR
Kullanımı : Hafif mental retardasyonların %14’ü ve orta-ağır mental retardasyonların %45’i genetik nedenlerle gelişmektedir. Yaklaşık 2000 tane bilinen genetik nedenler içinde ilk sırada kromozom hastalıkları yer almaktadır. %5 olguda frajil X, %10 olguda ise subtelo
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :