MPO ANCA


Testin Adı : MPO ANCA
Sinonim : MPO ANCA; Anti-nötrofil myeloperoksidaz; Anti-MPO
Çalışma Zamanı : Salı, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : Nötrofillerde bulunan myelo peroksidaz enzimine karşı oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu :