MONOZOMİ / TRİZOMİ 8


Testin Adı : MONOZOMİ / TRİZOMİ 8
Sinonim : 8 monozomisi, 8 trizomisi, monozomi 8, -8, trizomi 8, +8
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Trizomi 8, KML, MDS ve AML’de saptanır. KML ve MDS’te prognozu etkilememekle birlikte tek başına varlığı AML’de kötü prognostik belirteç kabul edilir. Ancak hastalık seyrine olan etkisi eşlik eden diğer genetik anomalilerle değişebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :