MONOZOMİ/TRİZOMİ 7


Testin Adı : MONOZOMİ/TRİZOMİ 7
Sinonim : 7 monozomisi, 7 trizomisi, monozomi 7, -7, trizomi 7, +7
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan, kemik iliği aspirasyon materyali, kemik iliği biyopsi materyali
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH
Kullanımı : Monozomi 7 çocuk ve erişkin MDS, JCML ve başlıca M4/M6 olmak üzere erişkin AML’de çok sık olarak saptanır. Özellikle erişkinde kötü prognostik belirteçtir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :