MİTOMYCİN C TESTİ


Testin Adı : MİTOMYCİN C TESTİ
Sinonim : MTC testi, MMC testi, indüklenmiş kırık, kırık sendromları
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 28 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : sitogenetik, 72 saatlik hücre kültürü MTC ile uyarılmış
Kullanımı : Kromozomal kırık sendromları ya da kromozomal instabilite şüphesi olan hastalarda yapılır. Mitomisin C uyarısıyla kromozomlardaki kırık sayısındaki artışlar bu hastalıklar için destekleyici tanı kriterleri arasında yer almaktadır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :