MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ


Testin Adı : MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİ
Sinonim : MSI
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 hafta sonra
Numune Türü : Tümör dokusu (parafinli ya da taze doku)
Numune Kabı : Steril tüp içinde taze doku ya da parafin blok
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : Sık görülen kanserlerden primer kolorektal kanserde tedavinin planlanması için stage tayininin yapılması büyük önem taşımaktadır. Belli histomorfolojik özellikler prognostik gösterge olarak kabul edilmektedir. Ancak, aynı histomorfolojik özelliklere sahi
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :